Spor

I dagens Spania er det en rekke spor etter krigen som sluttet våren 1939, kanskje særlig i områdene rundt Madrid og i Catalonia og Aragón – der mange av de største slagene fant sted. Det er imidlertid et påfallende trekk at det mange steder fortsatt er Franco-minnesmerkene som er de mest dominerende. Det gjelder særlig i de delene av Spania som hele eller størstedelen av krigen var opprørs-territorium. Eksempelvis finnes det et sykehus i Burgos, som var Francos hovedstad under krigen, som den dag i dag bærer navnet til general Yagüe – en av de mest kjente og fryktede generalene i Francos hær. På denne siden viser vi noen bilder fra ulike deler av Spania der man finner spor etter krigen – eller monumenter som minnes det som skjedde i 1936-39.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.