Ressurser

Anbefalte nettsteder

I det følgende presenteres anbefalte nettsteder med informasjon om den spanske borgerkrigen. Forfatterne står ikke nødvendigvis inne for innholdet på de ulike hjemmesidene. Tips til relevante nettsider mottas med takk!

Norske kommunisters innsats under borgerkrigen

Norges Kommunistiske parti (NKP) har laget en imponerende samling med intervjuer av partiets veteraner, som tydelig dokumenterer partiets sterke Spania-engasjement under borgerkrigen. I de mer enn tretti artiklene er det flere unike intervjuer av norske brigadister, i hovedsak utført av Tor Inge Berger fra Østfold. Ettersom ingen av brigadistene er i live, lenger, utgjør disse artiklene unikt kildemateriale. Det er særlig følgende artikler som er av relevans for borgerkrigen i Spania: Harry Hansen, Per Moen, Juul Pettersen, Alf W. Brevik, William Mikalsen og Arne Pettersen.

NKPs side om mellomkrigstida

Norges Kommunistiske Parti Midt-Norge er ansvarlig for en dokumentasjonsside med mye informasjon relatert til den spanske borgerkrigen. Så vel Spaniabrev fra norske frivillige som artikler om Spania av Nordahl Grieg er samlet på nettsiden, som noe overraskende spiller «Internasjonalen» høyt idet man klikker seg inn på sidene.

Nordahl Grieg: «Inntrykk fra Spania»

Lydklipp fra NRK der Nordahl Grieg 23.oktober 1937 beskrev sine opplevelser i Spania under borgerkrigen.

Tidslinje

Det er mange nettsider som viser krigens utvikling. En av de bedre tidslinjene er utviklet av Durham University, og er enkel og pedagogisk.

La Cucaracha

Dette er en av de mest informative og profesjonelle engelskspråklige nettsidene om borgerkrigen i Spania.

The International Brigade Memorial Trust

The International Brigade Memorial Trust ble stiftet I Storbritannia i 2002. Stiftelsens beskyttere er tidligere London-ordfører Ken Livingstone (Labour) og historikeren Paul Preston ved London School of Economics – verdens fremste forsker mht den spanske borgerkrig – og har følgende målsetninger: «To educate the public in the history of the men and women who fought in the International Brigades and in the medical and other support services in the Spanish Civil War. In particular, by preserving and cataloguing valuable historical material relating hereto and by making such material available to the public.» Nettsidene tilbyr et utvalg salgsartikler som bøker, t-skjorter, samt musikk og film.

Spanske flyktninger og baskiske barn

Nettside som tar for seg den rystende historien om de mange tusen baskiske barna som rømte fra Bilbao kort tid før opprørsstyrkene inntok Bilbao i 1937.

Slaget ved Ebro

Det største og mest blodige slaget i borgerkrigen var slaget ved Ebro-elva sommeren/høsten 1938. Slagmarken noen timer sør for Barcelona er i dag blant de best bevarte slagmarkene og vel egnet for besøk av folk som er interessert i den spanske borgerkrigen. Regionen har satset på formidling av områdets spesielle historie, og det er de siste årene etablert en rekke museer og informasjonssentre i området. Det kanskje mest imponerende er i Corbera d`Ebre som ligger midt i hjertet av området der slaget sto. De meget moderne nettsidene i tilknytning til området er like imponerende. Sidene er trespråklige (katalansk, spansk og engelsk)

Slaget ved Jarama

Nettsiden dedikert til to britiske frivillige som kjempet ved Jarama. På sidene er det flere bilder tatt av slagmarken i nyere tid.

Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales

Den spanske venneforeningen for De internasjonale brigader, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), har på sine nettsider mye informasjon om aktiviteter, minnemarkeringer etc for å hedre brigadistene, samt en veldig interessant oversikt over ulike brigadistmonumenter over hele verden.

Dokumentasjonssenteret for De internasjonale brigader i Albacete

I byen som i sin tid huset hovedkvarteret til De internasjonale brigader, Albacete, er det etablert et dokumentasjonssenter, kalt Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI). Senteret er opprettet i samarbeid med Universitetet i Castilla-La Mancha. Den spanskspråklige nettsiden er meget informativ og gir god innsikt også i den pågående debatten om historien og minnet om krigen.

Irland og borgerkrigen

Nettside med mye informasjon om borgerkrigen, særlig de mange irske frivillige. Oppdateres jevnlig og inneholder blant annet en mengde bilder og fotografier.

Sveits og borgerkrigen

Våren 2009 kom boka «Die Schweizer Spanienfreiwilligen. Biografisches Handbuch» av Peter Huber og Ralph Hug. I forbindelse med boka ble en fin nettside lansert, som blant annet inneholder en detaljrik biografisk oversikt over de 800 sveitsiske frivillige i Spania 1936-39.

Wales og borgerkrigen

Nettside med mye informasjon om borgerkrigen, særlig de mange walisiske frivillige. Sidene inneholder blant annet en interessant oversikt over de om lag 20 minnesmerkene over brigadister fra Wales, samt fotografier av hvert enkelt.

Fotojournalistikk fra borgerkrigen

På en svært informativ og smakfull nettside presenteres en mengde sentrale fotografier fra borgerkrigen, samlet av University of California.

Kaos ved den spansk/franske grensen

I januar og februar 1939 flyktet hundretusener av spanjoler fra opprørshæren. De slapp etter hvert inn i Frankrike. En samling over bilder fra de kaotiske ukene er samlet på denne avanserte bloggen, som også inneholder en samling av de mest kjente sangene knyttet til borgerkrigen, både av gammel og nyere dato.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Den senere tid har det blitt etablert flere grupperinger som arbeider for «historisk minne» i Spania, og rettferdighet for Francos ofre. De driver opplysningsarbeid og åpner massegraver over hele landet. Den kanskje best kjente er Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nettsiden gir oversikt over prosessen knyttet til «historisk minne», og arbeidet med åpning av gravene. Organisasjonen har produsert flere ulike t-skjorter og filmer som kan bestilles på nettsiden.

Forum for historisk minne

Den spanske organisasjonen «Foro por la Memor» er en av flere som arbeider iherdig for at ofrene på republikansk side i krigen, og ofrene for Francos utrenskninger etter borgerkrigen skal minnes. Nettsiden er spanskspråklig og full av eksempler på de mange Franco-monumentene som fremdeles finnes i Spania, og som Forumet ønsker å fjerne.

Francos fengsler

Via en fantastisk, moderne nettside dokumenterer det historiske museet i Catalonia de mange overgrep som fant sted i Francos fengsler etter at krigen var over.

Minneside for general Franco

Det er en rekke spanske nettsider drevet av Franco-tilhengere, som det fremdeles er en del av i Spania. Denne nettsiden til ære for generalen er en av de mer omfattende, og inneholder blant annet en oversikt over gater som fortsatt er oppkalt etter Franco, samt oppgjør med det frankistene kaller «myter» om borgerkrigen.

Francos gravsted

Nær Madrid ligger De falnes dal (Valle de los Caídos), som er et rystende monument over diktatoren Franco. Under et 150 meter høyt kors er en basilika større enn Peterskirken i Roma hogget ut i fjellet av republikanske krigsfanger. Sammen med grunnleggeren av det spanske fascistpartiet, Jose Antonio, ligger Franco begravd i sentrum av basilikaen. Stedet er i dag et offisielt spansk minnested («Patrimonio Nacional»). Stedet omfatter også et gedigent kloster, og er temmelig omdiskutert.

Internasjonale artikler om Spania

Det skrives stadig gode artikler i internasjonale medier om borgerkrigen og spansk historie. På denne siden blir det fortløpende lagt inn linker til gode artikler, mange av dem om borgerkrigen – og etterspillet, de aller fleste på engelsk.

Artikler (på spansk) om spansk historie

På nettsidene til det spanske tidsskriftet Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, finnes en overveldende mengde artikler, de fleste på spansk, om spansk historie. Mye av stoffet omhandler borgerkrigen. Ledende forskere har publisert artikler på nettsidene, som ligger lett tilgjengelig i PDF-format.

Spansk arkeolog finner spor og minner fra krigen

Den spanske arkeologen Alfredo Gonzales-Ruibal er svært opptatt av sporene etter borgerkrigen i sitt hjemland. På hans engelskspråklige nettsted beskrives blant annet flere prosjekter som handler om å dokumentere spanske krigsminner, mer enn 70 år etter krigens slutt.

Prosjekt for å finne spor fra kampen ved universitetsområdet i Madrid

En gruppe spanske arkeologer har satt seg fore å finne fram – og dokumentere – minnene fra borgerkrigen på det som er universitetsområdet i Madrid. Harde kamper raste i området tidlig i krigen og området er fullt av krigsminner, kulehull etc, den dag i dag, selv om dette forbigås i stillhet. På nettsiden kan man lese (på spansk) om det arbeidet som pågår med dokumentasjon av områdets krigsminner.

Minnekart over Spania

Kart som viser mange interessante steder for de som er interessert i borgerkrigen.

Veterans of the Abraham Lincoln Brigade

Den sterkeste og mest vitale av samtlige lands veteranforeninger for Spania-kjempere er den amerikanske Veterans of the Abraham Lincoln Brigade (VALB). De har holdt det gående i mer enn 70 år, og består fremdeles av gjenlevende samt andre entustaister. Det gis regelmessig ut et tidsskrift (The Volunteer) og man kan abonnere på et meget bra nyhetsbrev. VALB har et imponerende arkiv som liger sentralt i New York City, og har nylig åpnet et online biografisk database over de mer enn 3000 amerikanske frivillige i Spania.

500 katolske martyrer fra borgerkrigen

Under borgerkrigen ble mange av kirkens menn og kvinner drept. I 2007 saligkåret den katolske kirke nesten 500 martyrer fra den spanske borgerkrigen. På nettsiden til de norske katolikkene ser man bakgrunnen for denne begivenheten.

Artikler

Til glede for nye lesere presenteres her noen artikler om den spanske borgerkrigen som vi tror kan være av interesse.

“Francos crimes” (2005)

I denne grundige og lettleste artikkelen dokumenterer verdens mest anerkjente forsker innenfor feltet, professor Paul Preston ved London School of Economics hvordan Franco hevnet seg på de som tapte borgerkrigen. Artikkelen er bygget på et foredrag Preston holdt ved Imperial War Museum i London, 12. mars 2005.

“Kampen om Spania fortsetter” (2006)

Rolf Sæther og Jo Stein Moen publiserte i 2006 en artikkel for tidsskriftet «Rødt!», med utgangspunkt i Antony Beevors bok om borgerkrigen som kom ut samme år. De skriver også om sitt møte med den amerikanske brigadisten Moe Fishman i New York City på 70-årsdagen for borgerkrigens utbrudd, samt om Norge og Spania.

“Allt det ni gör för oss spanska barn ska alltid stanna i vårt minne” (2006)

I en kort og oversiktlig artikkel redegjør Lucy Viedma for Sverige og den spanske borgerkrigen. Hun arbeider ved Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm.

“Borgerkrigen som skapte et bibliotek” (2007)

I anledning bibliotekdirektør Jan Erik Røeds avgang i 2007 ga Universitetsbiblioteket i Oslo ut et festskrift kalt «Bokhistoriske foredrag». Rolf Sæther skrev et bidrag om den spanske borgerkrig (side 49-51 i festskriftet).

Om antallet drepte Franco-motstandere (2007)

Den britiske historikeren Michael Richards tar i artikkelen «The limits of Quantification: Francoist represseion and historical methodology» et oppgjør med det han mener er myteskaping og lettvintheter når det gjelder dokumentasjon av utrenskningene av Francos motstandere under og etter borgerkrigen. Richards imøtegår på det sterkeste en del nyere faglitteratur og stiller en rekke betimelige spørsmål i artikkelen som er publisert i det spanske tidsskriftet Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, nr. 7/2007.

Om arkeologi, minner og spor etter krigen i Spania (2007)

Den spanske arkeologen Alfredo Gonzales-Ruibal skriver i artikkelen «Making things public: Archaeologies of the Spanish Civil War» om hvorfor det er så lite spor etter borgerkrigen i Spania idag, og beskriver den pågående debatten knyttet til spor og minner om krigen. Den meget interessante artikkelen sto på trykk i tidsskriftet Public Archaeology nr. 4/2007.

“Den spanske tragedien” (2009)

På dagen 70 år etter borgerkrigens slutt sto artikkelen «Den spanske tragedien» på trykk i Adresseavisen, skrevet av Jo Stein Moen. Med utgangspunkt i trønderske aktører, belyses Norges forhold til borgerkrigen i Spania.

Anbefalt litteratur

Rolf Sæther anbefaler:

 • Hugh Thomas: The Spanish Civil War, 3. utgave. London, 1986.
 • Peter Wyden: The passionate War, 3. utgave. New York, 1983.
 • Antony Beevor: The battle for Spain. London, 2006. Norsk utgave: Kampen om Spania. (2006).
 • Stanley G. Payne: The Spanish Civil War. The Soviet Union, and Communism 1931-1939. New Haven, 2004.
 • Ronald Fraser: Blood of Spain – An Oral History of the Spanish Civil War. London, 1979.
 • Bartolome Bennasar: La Guerre d’Espagne et ses lendemains. Paris, 2004.
 • Enrique Moradiellos: 1936. Los mitos de la Guerra Civil. Barcelona, 2004.
 • John Summerfield: Volunteer in Spain. London, 1937.
 • Andre Malraux: L’Espoir. Paris, 1937. Norsk utgave: Håpet. (1938).
 • Ernest Hemingway: For whom the Bell tolls. New York, 1940. Norsk utgave: Klokkene ringer for deg. (1946).
 •    

Jo Stein Moen anbefaler:

 • Cazorla Sánchez, Antonio: Fear and progress. Ordinary lives in Franco´s Spain 1939-1975. Oxford, 2009.
 • Preston, Paul: We saw Spain die. Foreign correspondents in the Spanish civil war. London, 2009.
 • Paul Preston: The Spanish Civil War: Reaction, Revolution, and Revenge. London, 2007.
 • Javier Cercas: Soldados de Salamina. Barcelona, 2003. Norsk utgave: Stridsmenn fra Salamis (2007).
 • Jaume Cabré: Les veus del Pamano. Barcelona, 2004. Norsk utgave: Stemmene fra Pamano (2009).
 • Jon Olav Myklebust & Ottar Årdal: Pasaremos! To nordmenn i spansk borgarkrig. Oslo, 1982.
 • Kay Lundgreen-Nielsen: Tro eller blændværk? Danmark og den spanske borgerkrig 1936-1939. Odense, 2001.
 • Alvah Bessie: Spanish civil war notebooks. Lexington, 2002.
 • George Orwell: Homage to Catalonia. London, 1938. Norsk utgave: Hyllest til Katalonia (1975).
 • Jan Jakob Tønseth: Hilmar Iversens ensomhet. Oslo, 1992.