Nyheter

Temareise i sporene etter borgerkrigen20. januar 2011

I oktober 2010 var forfatterne reiseledere på en temareise i sporene etter borgerkrigen, med 27 deltakere i regi av Temareiser Fredrikstad. Les om reisen på www.borgerkrig.blogspot.com

I oktober 2011 blir det gjennomført en tilsvarende temareise til Spania, med Moen og Sæther som reiseledere. Turen varer i ni dager. Les mer om program, praktiske sider eller meld deg på her »

Professor Bernt Hagtvet: «Et standardverk», «gjennomforsket historiedokumentasjon», «en leseropplevelse»26. januar 2010

Bernt Hagtvet

«Tusen dager» er «Ukas bok» i ukeavisen Ny Tid 22. januar 2010, og blir anmeldt over to sider i en bredt anlagt artikkel av Bernt Hagtvet, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Professor Hagtvet har selv skrevet en lang rekke bøker, og mottok i 2009 UiOs formidlingspris «for sin faglige formidling for et bredt publikum både innenfor og utenfor det akademiske miljø». Under overskriften «De store dilemmaenes krig» skriver Bernt Hagtvet blant annet følgende om «Tusen dager» i en noe forkortet anmeldelse:

 • «Moen og Sæther har ikke latt en stein ligge urørt for å gi oss historien i alle dens fasetter. Det er blitt et standardverk.»
 • «Det Moen og Sæther gjør i sin veldokumenterte bok er (…) å avmystifisere – og avideologisere.»
 • «Moen og Sæthers perspektiv er Norge og krigen. Ikke bare de som dro og døde men alle siders befatning med den spanske tragedien. Det er blitt en medrivende tekst full av innsikter, dokumentasjon og nyheter for den historisk interesserte. For en periode!»
 • «Gjennom Moen og Sæthers gjennomforskede historiedokumentasjon er det reist et monument over denne krigen. Ved siden av Jan Jan Jakob Tønseths romaner, Antony Beevors nye historie og Yngvar Ustvedts pionerarbeid fra 1975, “Arbeidere under våpen”, gir “Tusen dager” oss tragedien i heldekkende format.»
 • «En leseropplevelse.»

(Sitatene ovenfra er hentet fra Hagtvets originale anmeldelse, oversendt Ny Tid i november 2009)

Spania-seminar på Universitetet i Oslo26. januar 2010

Universitetet i Oslo

Tirsdag 26. januar deltar forfatterne av «Tusen dager» på et seminar om den spanske borgerkrigen på Universitetet i Oslo, nærmere bestemt et akademisk frokostmøte ved Institutt for statsvitenskap, under vignetten «Frokost med Bernt». «Frokost med Bernt» er et konsept utviklet av professor Bernt Hagtvet, der formålet er å styrke kontakten mellom politikere, myndigheter, forvaltningen, journalister, forfattere, næringslivet og akademia. Videre ønsker vi å vise hvordan statsvitenskaplige – og samfunns-vitenskaplige – tenkemåter og innsikt kan bidra til å belyse viktige endringer og utfordringer i dagens samfunn. I Aftenposten 30. januar 2009 omtalte debatt- og kulturredaktør Knut Olav Åmås frokostene som «en av de viktigste deloffentlighetene i hovedstaden.» På programmet 26. januar står foredrag av den spanske lokalhistorikeren Angel Beneito Lloris, professorene Bernt Hagtvet og Jon Olav Myklebust og forfatterne Jo Stein Moen og Rolf Sæther.

Se mer om arrangementet her »

Stein Ørnhøi: «Viktig og god»26. januar 2010

Stein Ørnhøi

Skribent og SV-veteran Stein Ørnhøi skrev i Dagsavisen 21. januar en kronikk kalt «Den lodne ansvarlighet», der han tar for seg norsk venstreside og utenrikspolitikken. Et av Ørnhøis hovedpoenger er knyttet til den spanske borgerkrigen, og tar utgangspunkt i boka «Tusen dager». Han skriver som følger: «I forrige uke leste jeg den viktige og gode boka om Norge og den spanske borgerkrigen. “Tusen dager” heter den og er skrevet av Jo Stein Moen og Rolf Sæther. Igjen opplever en at det som i sin tid var et ansvarlig standpunkt, i ettertid framstår som ansvarsløst og nesten umoralsk.» Deretter drøfter han non-intervensjonspolitikken og Norges rolle i lys av informasjonen som framkommer i boka.

Les hele kronikken på dagsavisen.no »

Klassekampen: «Prisverdig nybrottsarbeid»26. januar 2010

Klassekampen

Journalist og forfatter Sigrun Slapgard, som arbeider i NRKs utenriksredaksjon anmeldte «Tusen dager» i Klassekampen over en hel side 21. november. Slapgard kjenner Spaniasaken godt og har tidligere skrevet den prisbelønte biografien «Krigens penn» om Lise Lindbæk, som var reporter under borgerkrigen. Her følger noen korte utdrag fra Slapgards anmeldelse:

 • «Boka er inviterande og ryddig presentert»
 • «Ein skjønar raskt at forfattarane har hatt mye å ta av, men ofte latt seg styre av ønsket om å fortelje historiar som ikkje er fortalt før.»
 • «Her er mellom anna mye nytt om krigen sett fra Rederiforbundet (…) og om tautrekkinga i Arbeiderparti og Storting. Slik er det eit prisverdig nybrottsarbeid.»
 • «Boka (…) grip tak når du kjem tett på dramaet gjennom ein person som til dømes Gerda Grepp. Her har forfattarane gjort ein god jobb i å få fram ei dramatisk og personleg historie.»
 • «Tautrekking og manglende handlekraft i Genève og i Folkeforbundet og den vestlege verdas manglande vilje til å gripe inn, som førte til vedtaket om nonintervensjon, er alt godt skildra.»

Verdens Gang: «solid», «meget grundig», «balansert» 3. januar 2010

Verdens Gang - terningkast 5

Boka «Tusen dager« blir anmeldt i Verdens Gang 27. desember, under overskriften «I kamp mot Franco». Anmelder Sten Inge Jørgensen er selv forfatter og journalist med bakgrunn fra Morgenbladet. Avisa gir boka terningkast 5, og Jørgensen skriver blant annet:

 • «Solid beretning om Norge og den spanske borgerkrigen»
 • «Boken framstår som resultat av meget grundig researcharbeid, den er ryddig og godt skrevet.»
 • «Moen og Sæther fortjener dessuten ros for å ha skapt en balansert fremstilling, uten romantisk skjønnmaling av republikanerne – som vel har de flestes sympati idag.»

På Dagbladets liste over «Årets beste bøker»3. januar 2010

Dagbladet

I Dagbladet 17. desember oppgir sentrale litteraturkritikere og forfattere tre bøker hver, under overskriften «Årets beste bøker». Blant de som oppgir sine bokfavoritter i 2009 er den prisbelønte forfatteren Jan Jakob Tønseth. Tønseth har valgt ut «Tusen dager» som en av sine tre favoritter, blant annet sammen med Dag Solstads «17. roman». I begrunnelsen for hvorfor han anser «Tusen dager» som en av årets beste bøker, skriver Tønseth:

Nøkternt og upartisk bidrag til beretningen om den spanske borgerkrigen og de norske frivilliges deltakelse i den. De to forfatterne har, i kraft av sine stillinger, hatt tilgang til arkiver, møtereferater og notater som ikke tidligere har vært tilgjengelige. Vi får innblikk i hva som foregikk bak kulissene i den norske Spania-politikken.

Adresseavisen: «En fremragende dokumentarbok»3. januar 2010

Adresseavisen

Over en hel side i Adresseavisen 7. desember blir boka anmeldt av en av avisens seniormedarbeidere, Johan O. Jensen. Anmeldelsen er ledsaget av en fargerik tegning av avisens tegner, Jan O. Under overskriften «De brennende hjerter» skriver anmelder Jensen blant annet følgende:

 • «… imponerende detaljrik (…) en fremragende dokumentarbok.»
 • «En imponerende bok – når det kommer både til detaljer og komprimert kunnskap.»

Tidsskrift for den norske Legeforening: «Meget interessant oversikt»3. januar 2010

Den norske Legeforening

«Tusen dager» er anmeldt i Tidsskrift for den norske Legeforening nr. 24/09 av den pensjonerte overlegen Carl Birger van der Hagen som i flere tiår arbeidet ved Institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo. I anmeldelsen skriver van der Hagen, som er særlig interessert i medisinsk historie blant annet følgende:

 • «Denne meget interessante oversikten over nordmenns involvering i den spanske borgerkrigen, først og fremst de vel 200 som kjempet, er et viktig bidrag til historien om vårt engasjement i utenlandske konflikter.»
 • «Forfatternes ulike ståsteder skaper spenning, selv om sympatien er klart anti-Franco. Boken gir også god bakgrunn for å forstå ulysten i det spanske folket mot å gjenoppvekke motsetningene fra borgerkrigen.»

Les hele anmeldelsen her »

Innkjøpt av staten ved Kulturrådet 9. desember 2009

Norsk kulturråd

I dagens møte i Norsk Kulturråd har man avgjort hvilke titler som havner på Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa 2009. I fjerde og siste tildelingsrunde ble boka «Tusen dager» plukket ut, sammen med sterke og populære titler som «Øyne i Gaza» av Mads Gilbert og Erik Fosse og «Skynd deg å elske» av Jan Henry T. Olsen og Laila Lanes. Tilsammen ble 18 av omlag 90 påmeldte bøker kjøpt inn i denne tildelingsrunden. I statuttene fra Kulturrådet heter det at innkjøpte bøker «skal ha språklege, litterære, innhalds- og formidlingsmessige kvalitetar og retta seg mot eit allment publikum.»

Det innebærer at staten kjøper inn 1000 eksemplarer av boka, som distribueres til alle offentlige biblioteker, endel undervisningssteder, sjømannskirker og bibliotek i utlandet. Til sammen kjøpte staten inn 50 sakprosabøker gjennom Innkjøpsordningen i 2009.

– Dette er utrolig morsomt og hyggelig, uttaler en stolt forfatter Jo Stein Moen. – Det å bli innkjøpt av staten gjennom Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk sakprosa anser vi som en stor ære, og det vil gjøre det mulig for langt flere å lære mer om Norges rolle i den spanske borgerkrigen, sier Moen. Han viser til at nåløyet for å bli kjøpt inn er svært trangt og at det var veldig mange gode sakprosabøker som kom ut denne høsten.

Oversikten over bøkene som er kjøpt inn av staten i 2009 kan ses på www.kulturrad.no »

Blant Gyldendals liste over «Kritikernes favoritter» 2. desember 2009

Gyldendal - kritikernes favoritter

I dag lanserer Gyldendal sin juleannonsekampanje, der forlaget presenterer åtte bøker under vignetten «Kritikernes favoritter». Annonsene står på trykk i Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen og Klassekampen i perioden 2.-18. desember.

Blant bøkene er blant annet Kjartan Fløgstads kritikerroste roman Grense Jakobselv og Per Olof Enquists selvbiografi, «Et annet liv». Sakprosa-boka som er med i annonsekampanjen er «Tusen dager». I tilknytning til boka gjengir Gyldendal et utdrag fra Stian Bromarks anmeldelse i Dagbladet.

Gyldendal trykker opp andre opplag 30. november 2009

27.november fikk forfatterne følgende mail fra Jan Swensson, redaksjonssjef for dokumenteralitteratur i Gyldendal forlag:

Hei gutter! Det går såpass bra med boka at vi må trykke et nytt opplag. Jeg bestiller 1 500 eks. nå, så har vi det nye opplaget på lager de siste ukene før jul.

– Dette synes vi er veldig morsomt, sier Rolf Sæther. – Vår ambisjon var å selge ut førsteopplaget på 2 500 eksemplarer og det ser altså ut til at dette er innen rekkevidde, sier han.

Gyldendal

Forfatterne har de siste ukene reist en hel del rundt med en foredragsserie om Spania. Blant annet holdt de fem foredrag i løpet av to dager på Costa Blanca i Spania (i henholdsvis Den norske Historiegruppa i La Nucia, Den norske klubben i Costa Blanca, AP Costa Blanca Nord, AP Torrevieja og Den norske klubben Torrevieja.) Til sammen snakket de for 250 landsmenn i Spania, og det ble solgt 50 bøker. Forfatterne har også snakket på et arrangement i regi av Rørosmuseet / Røros Historielag, LO i Sør-Trøndelag, Norsk Sosialisme- og Supperåd på Vålerenga, en rekke «bokbad» m.v.

I tida som kommer vil de blant annet holde foredrag i Drammen, Voss, Trondheim, Oslo m.m. Over nyttår er de blant annet invitert til å holde foredrag på historielunsjen til LO sentralt, Arbeiderfestivalen i Hommelvik og kurs i regi av AOF sentralt.

– Vi prioriterer fordrag og møter fordi vi begge er veldig glade i å formidle dette emnet, og setter stor pris på det vi opplever som interesse for den spanske borgerkrig i mange ulike miljøer, sier Sæther.

Han legger til at boka er med i konkurransen om å bli kjøpt inn av Staten gjennom Kulturrådets såkalte «Innkjøpsordning for sakprosa». – Det er et meget trangt nåløye, og kun noen titalls titler vil bli plukket ut av de nesten 200, sier Sæther. De bøkene som blir lagt ut, blir trykket i 1 000 eksemplarer og distribuert til samtlige biblioteker landet over. Beslutningen fattes etter alt å dømme 8. desember 2009. Her er bøkene som er med konkurransen »

Positiv anmeldelse i storavis i Barcelona 30. november 2009

La Vanguardia

Barcelona-avisen La Vanguardia er den største avisa i Catalonia og Spanias 4. største avis. Den 25. november sto en omfattende anmeldelse/omtale av «Tusen dager› (tittelen oversatt til spansk/katalansk er «Mil dies»). Anmeldelsen i La Vanguardia er skrevet av Josep Coll, tidligere direktør for den spanske ambassadens turistavdeling i Oslo. Hans anmeldelse, med overskriften «La Guerra Civil torna als diaris noruecs», må sies å være ualminnelig grundig, referende og meget positiv.

Coll fokuserer på at den spanske borgerkrigen nå vekker interesse i Norge, og understreker grundigheten i arbeidet samt den politiske bredden blant forfatterne. Anmelderen trekker fram en rekke eksempler fra boka knyttet til Norge og borgerkrigen som trolig er nytt for et katalansk publikum.

Les anmeldelsen på katalansk »
Les anmeldelsen på engelsk (det er litt feil i den da den er automatisk oversatt på nettet) »

Aktuelt Spania: «Nøkkel til ny forståelse» 17. november 2009

I siste nummer av magasinet Aktuelt Spania (nr. 17/09, 1.november 2009) er boka gjenstand for en grundig gjennomgang. Anmeldelsen er ført i pennen av Audun Bakke, som har tidligere vært generalsekretær i Norsk Redaktørforening, rektor ved Nordisk Journalistcenter i Århus og innenriksredaktør i Norsk Telegrambyrå (NTB).

 • «Dette er en spennende bok som alle Spania-nordmenn bør lese. Den vil gi en forståelse av det landet de har valgt som sitt annet fedreland, og det vil gi et nytt bilde av Spanias forhold til Norge.»
 • «Aldri tidligere er det gitt en så fullstendig og velskrevet beskrivelse av hva den spanske borgerkrigen betydde for Norge.»
 • «Sammen har de gått løs på et kontroversielt stoff og leverer en nøktern og saklig framstilling av begivenhetene, godt dokumentert og levende fortalt.»
 • «For en Spania-nordmann vil denne boken være en nøkkel til ny forståelse.»

Friheten: «Unik bok, «Stor takk til forfatterne!» 17. november 2009

Friheten

I siste nummer avisa Friheten, partiorgan for Norges Kommunistiske parti (NKP), blir boka anmeldt av Åge Fjeld. Anmelderen er selv NKP-veteran (født i 1922), var politisk fange i nazi-Tyskland, mangeårig medlem av bystyret i Moss og partiets landsstyre. Han er redaksjonsmedlem i Friheten og ga nylig ut boka «Du må ikke sove!». Her følger utdrag fra anmeldelsen i Friheten (nr. 33/09):

 • «I disse dager har Gyldendal forlag gitt ut en unik bok som gir et ualminnelig grundig framstilling av dette lite flatterende bilde av en skammens epoke i europeisk og norsk utenrikspolitikk.»
 • «På bortimot 400 sider får vi dokumenterte vedtak og detaljer fra møter i regjering, fagbevegelse, næringsliv og internasjonale fora. Kjente personligheters krumspring bringes for dagen, mens arbeiderguttene som satte livet på spill får den honnør de fortjener.»
 • «Etter alt som har skjedd siden den gang, blir man nesten forbauset over den uforbeholdne ros forfatterne gir Norges Kommunistiske Parti og dets medlemmer i kampen mot fascismen og for demokratiet i Spania. Det er i dag ingen gjenlevende norske Spania-kjempere, men da jeg kjenner den 94-årige Harald Olsen fra Oslo, ringte jeg denne. Han bekreftet framstillingene i boka, fordi han sjøl som ungkommunist hadde vært med på å organisere rekrutteringa i Oslo.»
 • «Sjøl om dette viktige historiske stoffet ligger langt tilbake i tid, er boka høyst aktuell i vår tid da nazismen og høyrepopulismen er på til dels sterk frammarsj rundt i Europa. At Francos, og Salazars fascistregime i Portugal fikk fortsette helt fram til 1970-årene, sier mye om vestens reelle holdninger til høyrediktaturer. Stor takk til forfatterne!»

Frontlinjer: «Drivende spennende, viktig og nødvendig» 4. november 2009

Frontlinjer

Tidsskriftet Frontlinjer beskriver seg selv som «eit antiimperialistisk blad» som «tar utgangspunkt i støtte til rettferdig motstandskamp, kamp for frigjøring og solidaritet.» Foreningen Frontlinjer har som formål å fungere som et samlingspunkt for radikale antiimperialister i Norge, og stimulere til politikkutvikling, aktivisme, debatt og meningsbrytning på den norske venstresida. Bladets redaktør Brage Aronsen anmeldte «Tusen dager» den 3. november. Nedenfor følger utdrag fra anmeldelsen som kan leses i sin helhet på frontlinjer.no:

 • «(…) en viktig og nødvendig bok som fokuserer på Norges forhold til og rolle i den spanske borgerkrigen.»
 • «Norske lesere [får] for første gang en samlet og helhetlig framstilling av de modige nordmennene som frivillig reiste for å kjempe mot Francos fascister.»
 • «Moen og Sæther har nedlagt et omfattende og grundig arbeid for å tilegne seg kunnskap om de rundt 200 nordmennene som brøt den norske loven om nonintervensjon for å sloss mot fascismen.»
 • «Boka viser også nødvendigheten av de politiske historieinstitusjonene. En stor del av det unike materialet boken baserer seg på er for eksempel hentet fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Norge, Sverige og Danmark. Men la det være sagt at til tross for denne imponerende etterretteligheten blir boka aldri kjedelig, snarere drivende spennende og med en språkføring som gjør den tilgjengelig for et bredt publikum.»

Aftenposten: Historisk dokumentasjon som kaster nytt lys 3. november 2009

Aftenposten

Den 14. oktober ble boka anmeldt i Aftenposten av Ulf Andenæs. Han er tilknyttet avisens kulturredaksjon og har tidligere vært korrespondent blant annet i London og Washington og ledet Aftenpostens politiske redaksjon. Andnæs har hovedfag i historie med studier i Oslo og Oxford. I sin anmeldelse skriver han blant annet:

 • «Forfatterne kaster nytt lys over nordmenn som deltok i den spanske borgerkrigen; noen i kamp mot general Franco, og en liten håndfull for Franco»
 • «De kaster lys over mange av de norske skikkelsene, blant annet noen av de unge døde (…)»
 • «De viser hvordan krigens bølgeslag også slo inn over våre strender (…)»
 • «En historisk dokumentasjon egnet til å utfylle Nordahl Griegs og Lise Lindbæks patos.»

Telemarksavisa: «Eit standardverk» (terningkast 5) 31. oktober 2009

Telemarksavisa: Teringkast 5

Lokalhistoriker og forfatter Tore Skaug har anmeldt boka for Telemarksavisa 31. oktober. Den tidligere mangeårige redaktøren i Vest-Telemark Blad fokuserer i sin anmeldelse på telemarkingene som er omtalt i boka. Hans konklusjon er som følger:

 • «Boka (…) er alt på veg til å bli eit standardverk om Noreg og Franco-Spania.»
 • «Dei to forfattarene, som frå svært ulike ståstader har møtt kvarandre i eit uvanleg fruktbart samarbeid, gir oss ei levande skildring av den heimlege kulturkampen, portretterar reportarar av begge kjønn som greidde å rapportere om krigen tvers gjennom tanksperringar og piggtråd, og om enkeltpersonar som står fram med om ikkje helteglorie, så iallfall med sjeldne kvalitetar.»

VG: «En fantastisk bok» – «et pionérverk» 19. oktober 2009

VG

Boka blir anmeldt i VG 19. oktober. Artikkelen «1000 blodige dager» fyller hele side 3, og er skrevet av Jon Magnus, som selv i en årrekke har skrevet flere reportasjer om Spania og borgerkrigen. Nedenfor følger utdrag av hans omtale av boka:

 • «Så hvorfor åpne dette kapittelet akkurat nå? Jo, fordi en noe uvanlig duo, to menn som hverken er historikere eller forfattere, har kommet med en fantastisk bok om Norge og nordmenn i den spanske borgerkrigen. En bok med tittelen “Tusen dager”.»
 • «Den er rystende og blodig, men samtidig veldokumentert, underholdende og lærerik».
 • «Tusen dager er den første samlede fremstillingen av Norges og nordmenns rolle i borgerkrigen»
 • «15.000 bøker er skrevet om borgerkrigen. “Tusen dager” er blitt et pionérverk om både Norges nøytralitetssvik vis-à-vis den lovlig valgte regjeringen i Spania, og om innsatsen til de godt over 200 nordmennene som dro til Spania for å kjempe mot Franco-fascismen. I dag er alle norske brigadister døde. Men de vil leve videre i denne boken.»

Dagbladet: Nærgående, balansert, oppsiktsvekkende 14. oktober 2009

Dagbladet

I Dagbladet 12. oktober sto den første anmeldelsen av «Tusen dager» i en riksavis. I en artikkel over to sider gir Dagbladets anmelder Stian Bromark, selv erfaren og kritikerrost sakprosaforfatter under overskriften «Franco, klippfisk og norsk feighet» det som må kunne omtales som svært positiv omtale av boka. I det følgende presenteres utdrag av Dagbladets anmeldelse:

 • «Den spanske borgerkrigen er fortsatt en verkebyll i Spania 70 år etter at den tok slutt. Den burde være det også i Norge. Ny bok avdekker vår ukledelige opportunisme».
 • «Nærgående, balansert, oppsiktsvekkende.»
 • «… Den norske deltakelsen var ikke mindre. Hvor omfattende får vi et systematisk, tankevekkende og underholdende innblikk i ved å lese “Tusen dager”.»
 • «Når man får en bok i hendene som er skrevet av en tidligere Jagland-rådgiver og en forhenværende direktør i Norges Rederiforbund, forventer man ikke uttrykksrikdom, analytisk eleganse og tett i tett med oppsiktsvekkende, ny informasjon. Men “Tusen dager” er en innsats som avtvinger respekt. Kildetilfanget, inkludert det enestående billedmaterialet, bør en forsker misunne dem. Den litterære innlevelsen er i de sterkeste partiene virkelig kvalitetsjournalistikk.»
 • «Innblikket i Stortingets, Arbeiderpartiets og Rederiforbundets tankeverden er ikke overraskende basert på substansiell og fortrolig kunnskap.»
 • «“Tusen dager” er den første samlede framstilling av Norge og nordmenns rolle i den spanske borgerkrigen. Det var på høy tid at den kom.»
 • «Mange av heltene fra Spania ble skurker under Den kalde krigen, og omvendt. I dag kan vi tillate oss å dele ut kortene på ny. Jo Stein Moen og Rolf Sæther har ytt sin skjerv, og vel så det, for å ære dem som æres bør. “Tusen dager” er ei bok, men også et minnesmerke – over dem som tok opp kampen mot fascismen.»

Boka har så langt fått redaksjonell omtale i to-siders oppslag med forsidehenvisninger i Dagsavisen 11.oktober og Klassekampen 12.oktober.

Anmeldelsen av «Tusen dager» i Dagbladet kan leses på Stian Bromarks nettsted »

NRK Lørdagsrevyen 10.oktober 2009: «Grav funnet i Spania» 10. oktober 2009

Bilde fra Lørdagsrevyen

I en større reportasje på NRK Lørdagsrevyen 10. oktober presenteres historien om jakten på en av de norske Spania-kjemperne, Oluf Milde fra Bergen. Den nygifte småbarnsfaren forlot Odda i februar 1937 og kom aldri tilbake. Sammen med Mildes barnebarn og NRKs Tore Strømøy, reiste forfatter Jo Stein Moen til Spania i november 2008 for å lete etter Mildes grav. 70 år etter borgerkrigen hadde man enda ikke funnet en eneste grav til en norsk brigadist. Som det går fram av NRK-reportasjen fant Moen og Strømøy Mildes grav. Med det er den første grava til en norsk brigadist i spansk jord funnet. I boka «Tusen dager» skriver forfatterne en hel del om mysteriet Oluf Milde. Her ser du Lørdagsrevyens beretning om jakten på Oluf Milde. Reportasjen fra Spania kommer 22 minutter ut i innslaget.